SIECI SANITARNE

I

Sieci sanitarne

I

ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE

I

PROJEKTOWANIE

I

KONSTRUKCJE STALOWE

I

OBRÓBKA CNC

SIECI SANITARNE

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji inwestycji z zakresu wykonawstwa sieci sanitarnych dla budynków przemysłowych.

SIECI ZEWNĘTRZNE:

  • sieci wodociągowe pożarowe,
  • sieci wodociągowe wodne (PE, żeliwo sferoidalne),
  • sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (PVC, PP, beton),
  • sieci kanalizacji tłocznej,
  • sieci kanalizacji technologicznej,
  • kompleksowe wykonawstwo sieci i przyłączy gazowych, wraz z montażem punktów pomiarowych, pomiarowo-redukcyjnych, redukcyjnych,
  • kompleksowe wykonawstwo przyłączy kanalizacji i wodociągów,
  • budowa innych elementów infrastruktury,
  • kompleksowe wykonanie odwodnień dróg, parkingów oraz placów, wykonanie drenaży opaskowych,
  • budowa zbiorników retencyjnych,
  • budowa zbiorników bezodpływowych,
  • instalacja przepompowni ścieków deszczowych i sanitarnych, osadników oraz separatorów,
  • wykonanie odwodnienia wykopów za pomocą: igłofiltrów, pomp, systemów drenażowych.

USŁUGI W ZAKRESIE REALIZACJI I NADZORU NAD INWESTYCJAMI:

  • zapewnienie pełnienia funkcji Kierownika budowy lub robót w branży sanitarnej,
  • wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, w tym projektów technicznych, budowlanych, projektów wykonawczych,
  • uzyskanie map do celów projektowych,
  • uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do mediów,
  • uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego,
  • uzyskanie zgody zarządcy drogi na umiejscowienie przyłącza i/lub sieci w pasie drogowym,
  • uzgodnienia umiejscowienia projektowanych mediów na naradzie koordynacyjnej – ZUD,
  • doradztwo techniczne.